Sonja & Tjokker - Kuruman

LW: Sekere gedeeltes van hierdie webwerf is slegs in Engels beskikbaar
7 April 2019 8:00am

Sonja & Tjokker 
NG Kerk Kuruman gesinsdien
Navrae: Ds Neeltjie van Staden