Die Hartklop van 'n Pêrelvrou - Pretoria

19 Augustus 2017 9:00am

Die Hartklop van 'n Pêrelvrou
'n Musiekmotiveringsprogram
ten bate van Huis Oeboentoe
Woodhill Room - Woodhill Golf Landgoed klubhuis
Navrae: Cawood & Erica Kelbrick - 072 447 6982